domingo, 20 de mayo de 2007

JOCS TRADICIONALS D'AMÈRICA

AWITHLAKNANNAI (MÈXIC)

MATERIAL: Fusta, 12 fitxes blanques, 12 fitxes negres.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC: Fabricar un tauler de fusta i disposar les fitxes, tot segons l'esquema adjunt.
Poden jugar 2 jugadors, un amb les fitxes blanques i l'altre, amb les negres.
Els jugadors, per torns, han de moure una peça a l'espai buit adjacent.
Les fitxes són capturades de la mateixa manera que en el joc de l'alquerque.
Guanyarà aquell jugador que aconseguisca totes les fitxes del seu adversari.


No hay comentarios: