jueves, 3 de mayo de 2007

WebQuest i la Cacera del Tresor

NAVEGACIÓ REALITZADA
He utilitzat tant les direccions que m'indica la pràctica com les obtingudes pel buscador google per a poder obtindre tant la informació necessària al definir els conceptes de Webquest i Caça del Tresor com pàgines web relacionades amb els seus continguts.


WEBQUEST
Una WebQuest és una activitat d'investigació guiada amb recursos d'internet, que té en compte el temps de l'alumne. És un treball de col·laboració del qual cada persona es fa responsable d'una part. Obliga a la utilització d'habilitats cognitives d'alt nivell i dóna prioritat a la transformació de la informació.

CACERA DEL TRESOR
Un Rec del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, dels quals és pot extreure o inferir els respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integren els coneixements adquirits durant el procés.

ADRECES ELECTRÒNIQUES
WebQuest
ESPORT A L'ESCOLA
http://www.xtec.es/~aalas/
LA WEB D'EN JORDI ROCA
http://www.xtec.es/~jroca222
JOCS TRADICIONALS INFANTILS
http://www.xtec.es/~rbadia

Cacera de tresors
JUEGOS TRADICIONALES
PARA 2º DE PRIMARIA


Aquesta direcció ens porta cap una web d'informació sobre jocs que es practiquen en tot el món i resulta molt interessant tant pel seu contingut com pel seu format.
http://www.joves.org/jocs.html

DIFERÈNCIES ENTRE WEBQUEST (WQ) I CASERA DEL TRESOR (CT):
· Complexitat d'execució: les CT són més simples.
· Extensió: les CT són, a priori, més breus.
· Producte final: les WQ presenten un producte final molt concret i més elaborat; les CT, en canvi, no solen proposar als alumnes la resolució de problemes ni l'exposició de conclusions finals.
· Plantejament: el cos central de les CT ho constituïxen una sèrie de preguntes que cal respondre.
· El model (protocol) de les CT és més flexible (per exemple, poden incloure o no “gran pregunta”, i això no invalidaria l'activitat en qüestió).
· Creació: és més fàcil dissenyar i generar CT.

En conclusió, les CT són activitats “menors”, o per a ser més precisos “diferents” respecte a les WQ, però, no per això, menys útils i efectives. Ambdós formen part de les activitats d'integració de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), però ens trobem davant de dos tipus d'implicació cognitiva i de construcció del coneixement completament diferents. També és ostensiblement menor el número de CT en la xarxa, però en els tallers de TIC per a professors és un dels primers tipus d'activitat que trobem.

No hay comentarios: